Algemene voorwaarden chalet de Krim

Algemene Voorwaarden chalet de Krim/chalet Duinrand/vakantiehuisje de Koog

Huurperiode
De chalets en het huisje worden verhuurd per tijdvak van één of meerdere volle weken, tenzij anders aangegeven.
Huursom
Deze is, tenzij anders vermeld, per week, per chalet/huisje.
Niet inbegrepen zijn verzekeringspremies.
Bijkomende kosten worden berekend:
1 week = 7 dagen
2 weken= 14 dagen
3 weken= 21 dagen
Reserveringskosten € 15,-
Prijswijzigingen voorbehouden.

Bewoning
De chalets en het huisje dienen bij vertrek schoon te worden achtergelaten. Bewoning met meer personen dan aangegeven staat op de boekingsbevestiging is niet geoorloofd. De verhuurder heeft het recht, niet opgegeven personen te weigeren.
Bij het vakantieverblijf aanwezig of verstrekte huisreglementen zijn onderdeel van de huurovereenkomst.

Faciliteiten
In de accommodatiebeschrijving vertellen wij welke faciliteiten u kunt verwachten. Stappeland Recreatie kan echter niet garanderen dat vermelde faciliteiten altijd geopend zullen zijn door welke omstandigheden dan ook..
U huurt bij ons alleen een privé chalet, geen faciliteiten.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is toegestaan tegen de meerkosten, welke vermeld staan op de prijslijst. Dit dient u echter bij boeking op te geven. Wel wijzen wij u erop, dat het verplicht is een hond aan de lijn te houden op de parken en niet alleen achter te laten.

Bevestiging
Indien u bij aanvraag voor de huur van een chalet voor een bepaalde periode geen beslissing kunt nemen, kunnen wij nimmer garanderen dat het aangebodene enige tijd later nog vrij is voor het betreffende tijdvak. Onze aanbiedingen zijn dus altijd vrijblijvend, tot u van ons de bevestiging in uw bezit heeft.

Betaling
Bij de aanmelding bedraagt de aanbetaling 50% van de totale huursom, binnen 14 dagen na datering van ons bewijs van inschrijving. Het restant binnen 6 weken voor aanvang van de reis.
Bij aanmelding binnen 6 weken voor de aanvang van de reis moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

Bij aankomst(binnen de gestelde openingstijden van de vakantieparken) ontvangt u de sleutel van het door u gehuurde chalet.
De waarborgsom wordt u binnen 30 dagen na uw verblijf terugbetaald (via bank of giro), als u alles schoon en onberispelijk en zonder breuk heeft achtergelaten. Indien het chalet niet schoon genoeg of met breuk wordt achtergelaten door de cliënt zullen wij een bedrag van uw waarborgsom inhouden. Mocht er onverhoopt iets kapot gaan, meldt u dit dan direct en niet bij vertrek, zodat wij dit op tijd kunnen vervangen.
Klachten
Ondanks al onze bemoeiingen is het toch mogelijk dat de huurder een gerechtvaardigde klacht meent te hebben.
Klachten van het door u gehuurde kunt u alleen bij Stappeland Recreatie indienen(niet op de receptie van De Krim of vakantiepark Duinrand)
Veelal is een redelijke oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.

Terugbetalingen
Stappeland Recreatie kan geen restitutie verlenen van bedragen die door gasten op vakantiecentrum De Krim/vakantiepark Duinrand en vakantiehuisje de Koog betaald zijn. Kosten van op eigen initiatief genomen beslissingen, van welke aard deze ook mogen zijn, kunnen niet op ons worden verhaald.

 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
  – bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30 % van de reissom
  – bij annulering vanaf de 42ste dag(inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom.
  – bij annulering vanaf de 28ste dag(inclusief) tot de laatste dag voor aankomst 90% van de reissom.
  – bij annulering op de dag van aankomst, of later 100% van reissom.

 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten, t.w. € 30,00.
Afwijken van de annuleringsvoorwaarden:
Wanneer de recreant als gevolg van het coronavirus(maatregelen),negatief reisadvies of reisverbodverbod wil afwijken van de annuleringsvoorwaarden, is dit niet mogelijk.
Verplaatsen van de door u gereserveerde vakantieperiode, of de aanvraag voor een (tegoed)voucher zijn helaas niet mogelijk.

Gebruik door derden
 1. Gebruik door derden van logies Stappeland is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.
 3. De wijzigingskosten hiervoor bedragen € 30,00.
Voortijdig vertrek:
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.
Bij definitieve boeking verklaart de huurder zich geheel akkoord met het bovenstaande, de parkregels en de algemene voorwaarden van Stappeland Recreatie,Chalet de Krim..

Annulering door de verhuurder:
Indien enige omstandigheid Stappeland Rectreatie dwingt tot annulering van het gehuurde chalet, zal aan de huurder, indien mogelijk, een alternatief worden aangeboden. Mocht dit niet worden aanvaard dan zal Stappeland Recreatie u de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.